Verloop van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte. Stukje bij beetje verdwijnen er steeds meer cellen in je hersenen die dopamine aanmaken. Dit betekent dat ook je klachten in de loop van de tijd toenemen. Ook kunnen verschillende symptomen op verschillende momenten op de voorgrond treden. Het verloop van parkinson is bij iedereen anders. Hoe snel de klachten ontstaan en welke symptomen er optreden, verschilt per persoon. Het ziekteverloop is daarom ook moeilijk te voorspellen, maar over het algemeen duurt het proces vele (tientallen) jaren. We bespreken de verschillende fases van parkinson hieronder.

 • #

  Ongecompliceerde fase

  Het begin van de ziekte

  Lees meer
 • #

  Gecompliceerde fase

  Gevorderd stadium

  Lees meer
 • #

  Schommelingen

  in de werking van de medicijnen

  Lees meer
 • #

  On/off episodes en dyskinesie

  hoe werkt het eigenlijk?

  Lees meer

Verschillende fases ziekte van Parkinson

Het verloop van de ziekte van Parkinson is onderverdeeld in twee fases: de ongecompliceerde en de gecompliceerde fase. De ongecompliceerde fase is het beginstadium van de ziekte. We spreken van de gecompliceerde fase als parkinson in een gevorderd stadium is en de klachten zijn toegenomen.

Ongecompliceerde fase

De vroege fase van de ziekte van Parkinson gaat gepaard met klachten als beven, trage bewegingen en stijve spieren. Gelukkig zijn deze klachten met behulp van medicijnen goed te behandelen. Hierdoor kunnen mensen met parkinson in deze fase de dingen blijven doen die ze graag willen doen.

De ongecompliceerde fase kan vele jaren duren. Voor iemand met parkinson is het belangrijk om in deze fase actief te blijven. Want door fit te blijven en je conditie op peil te houden, kun je veel dingen blijven doen.

Gecompliceerde fase

Het verloop van de ziekte van Parkinson is progressief. Dit betekent dat de klachten in de loop van de tijd erger worden. Zo kunnen motorische klachten als beven, traagheid en spierstijfheid toenemen. Ook niet-motorische klachten kunnen vaker voorkomen. Denk aan maag- en darmklachten, geheugenproblemen en slaapklachten.

In deze fase van de ziekte van Parkinson kan de werking van medicijnen schommelen. In de on-episode voelen mensen zich goed, werkt de medicatie, en bewegen ze zich prettig. Soms voelt het alsof de medicatie niet meer werkt; we spreken dan van een off-periode.

Behandelingen in de gecompliceerde fase

In een verder gevorderd stadium van parkinson worden on- en off-episodes steeds onvoorspelbaarder. Het kan zelfs zo zijn dat het niet meer lukt om de klachten te beperken met alleen orale medicatie. In dat geval zijn er andere, geavanceerde behandelingen beschikbaar bij parkinson.

Parkinson verloop onderverdeeld in 5 fases

Naast deze twee parkinson fases wordt er ook een andere manier gehanteerd voor het beschrijven van het ziekteverloop: de ‘Hoehn & Yahr-schaal’. Bij deze schaal is het verloop van de ziekte van Parkinson onderverdeeld in vijf verschillende fases. Deze lichten we hieronder kort toe.

Fase 1: unilaterale fase

Klachten zitten voornamelijk aan één kant van het lichaam. Met de juiste zorg kan iemand met parkinson in deze fase nog steeds een plezierig leven leiden.

Fase 2: bilaterale fase

In deze fase van de ziekte van Parkinson breiden de symptomen zich uit van één kant van het lichaam naar beide kanten. In deze fase kan iemand met parkinson de symptomen niet meer verbergen, door vooral de 'gezonde' kant van het lichaam te gebruiken.

Fase 3: evenwichtsfase

In de derde fase van parkinson worden alledaagse taken erg moeilijk. Dit komt door ernstigere symptomen en grotere problemen met het evenwicht. De patiënt moet vaker gebruikmaken van hulpmiddelen. Soms worden in deze fase ook geavanceerdere behandelingen overwogen.

Fase 4: afhankelijkheidsfase

In de vierde fase wordt de patiënt afhankelijker van de omgeving. Deze fase wordt daarom ook wel afhankelijkheidsfase genoemd. In deze fase hebben mensen met parkinson ook veel aan mantelzorgers.

Fase 5: invaliderende fase

In fase 5 van parkinson heeft de patiënt continu hulp nodig bij dagelijkse taken. Patiënten zitten veel, gebruiken een rolstoel of liggen in bed. Medicatie werkt minder goed en bewegen wordt lastiger. Ook hebben mensen in deze fase problemen met houding en evenwicht. Op dit punt gaat de aandacht meer naar zorg voor comfort in plaats van herstel, en er moeten ook aanpassingen in huis worden gemaakt. Raadpleeg je behandelend arts voor medicatiegebruik en de verschillende behandelingen in de gevorderde fases van de ziekte van Parkinson. Op deze website vind je naast informatie over de ziekte van Parkinson ook meer informatie over de rol van naasten.