Zorgen voor een ouder

Als een van uw ouders met de ziekte van Parkinson wordt gediagnostiseerd heeft dat invloed op het hele gezin. Misschien maakte u zich al langer zorgen om symptomen die u zag bij uw ouder en is het een opluchting om nu een diagnose te hebben. Misschien komt de diagnose als een verrassing. Hoe dan ook kost het wat tijd om met dit nieuws om te gaan.

Het feit dat uw ouder een chronische, progressieve ziekte heeft betekent voor u waarschijnlijk dat er toenemend veel zorg nodig zal zijn. En u zult voor verschillende vragen staan: Hoe moet u omgaan met het feit dat uw ouder ziek is? U maakt zich misschien niet alleen zorgen over uw zieke ouder maar ook over de andere ouder wiens leven nu ook op de kop staat. En is de zorg die nodig is iets wat ú samen met eventuele broers en zussen kunt geven? Welke hulp kunt u inroepen?

Omdat de symptomen van de ziekte van Parkinson heel langzaam toenemen kan het zijn dat de benodigde zorg ongemerkt steeds meer wordt. Het is belangrijk niet te onderschatten welke invloed de ziekte ook op u heeft ook al was dit in het begin van de ziekte misschien nog niet zo.

Mentale veranderingen

Naast het feit dat uw ouder afhankelijker wordt van zijn omgeving en dus ook van u zijn ook de mentale veranderingen die uw ouder ondergaat soms lastig om mee om te gaan. Uw ouder reageert langzamer dan normaal of is wat vergeetachtig. Ook kan het zijn dat hij zich niet als zichzelf gedraagt omdat hij last heeft van depressie of juist ontremming. Het is heel moeilijk om een ander zo te zien veranderen en om te gaan met gedrag dat u niet herkent. Zorg ervoor dat de neuroloog of de parkinsonverpleegkundige op de hoogte is als zich grote veranderingen voordoen. Sommige veranderingen kunnen het gevolg zijn van medicijngebruik en misschien wel worden opgelost.

Zorgen voor de niet-zieke ouder

Ook voor uw niet-zieke ouder is het leven erg veranderd sinds de diagnose. Dit kan betekenen dat zij extra steun nodig heeft, een luisterend oor of hulp met de zorg. Zorg ervoor dat u in alle drukte open staat voor de behoefte van uw zorgende ouder. Het kan zijn dat uw ‘zieke’ ouder zich ‘goed houdt’ als er familiebezoek is en ‘instort’ als hij/zij weer alleen is met uw ‘zorgende’ouder. U bent misschien de enige waar hij/zij bij terecht kan om dit te bespreken en hulp van te krijgen.

Als de zorgen toenemen

Zorgen voor een ouder met de ziekte van Parkinson kan in de loop van de tijd meer van u vragen op veel verschillende vlakken. Het is fijn als u kunt doen. Mocht u dit niet graag doen of het wordt teveel. Trekt u dan aan de bel en verdeel de zorg.

Heeft u de controle over uw ziekte?

Praat er over met uw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Ook interessant: