Geavanceerde behandelingen bij Parkinson

Introductie

Als u in de gecompliceerde fase van de ziekte van Parkinson bent beland, merkt u dat u last heeft van een wisselende werking van uw orale medicatie. Deze wisselingen heten on- en off-fluctuaties. De medicijnen worden niet meer meteen opgenomen, maar blijven soms lang in de maag zitten. Ook kunnen uw hersenen de wisselingen in de hoeveelheid medicatie in uw bloed niet goed meer opvangen. Hierdoor ervaart u wisselend gedurende de dag plotselinge toenames van Parkinson-klachten (off-episode), periodes dat u zich goed voelt (on-episode), en periodes dat u overbeweeglijk bent (dyskinesie).

5-5 Regel

Ondanks dat de ziekte van Parkinson voor ieder persoon anders verloopt, wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van de 5-5 regel. Dit helpt u en uw arts om alert te blijven op het vorderen van de ziekte. Met deze regel wordt het volgende bedoeld:
wanneer u 5 jaar de ziekte van Parkinson heeft en minimaal 5 keer per dag hiervoor tabletten slikt, heeft u een extra bespreekmoment met uw arts. U neemt samen door of uw klachten met uw huidige medicatie voldoende behandeld worden.

Als u last heeft van de on/off-fluctuaties en het niet meer lukt dit goed op te vangen met verandering van medicatie, kan een van de geavanceerde behandelingen misschien een goede optie voor u zijn.

Continue Dopaminerge Stimulatie

De basis van de geavanceerde behandelingen is om uw hersenen een meer stabiele en continue stimulatie geven. Dit wordt ook wel Continue Dopaminerge Stimulatie (CDS) genoemd. Hierdoor lukt het beter zoveel mogelijk binnen de grenzen te blijven van de hoeveelheid stimulatie/dopamine die uw hersenen nodig hebben en aankunnen. Door deze stabiele stimulatie nemen de hoeveelheid en de ernst van de on/off-fluctuaties af, kunnen de Parkinson-symptomen beter worden bestreden en verbetert uw kwaliteit van leven.

Drie soorten geavanceerde behandelingen

Er zijn drie verschillende geavanceerde behandelingen beschikbaar voor de ziekte van Parkinson:


De drie behandelingen hebben ieder hun eigen voor- en nadelen, en zijn niet altijd toepasbaar bij iedere patiënt. U kunt het beste samen met uw arts bespreken of een van de methodes u zou kunnen helpen en welke dat dan zou zijn.

Meer informatie over de geavanceerde behandelingen kunt u vinden in deze brochure van de Parkinsonvereniging.

Conclusie

De geavanceerde behandelingen kunnen voor mensen in de gecompliceerde fase van de ziekte van Parkinson verlichting bieden voor de klachten die responsfluctuaties en on/off-episodes met zich meebrengen. Over het algemeen neemt de kwaliteit van leven toe bij gebruik van deze behandelingen. Echter, de behandelingen kunnen ook een belasting voor u zijn. Het is daarom verstandig om goed na te denken over uw opties en samen met uw arts een zorgvuldige afweging te maken.

Heeft u de controle over uw ziekte?

Praat er over met uw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Ook interessant: