Geavanceerde behandelingen

Introductie

Als u in de gecompliceerde fase van de ziekte van Parkinson bent beland merkt u dat u last heeft van een wisselende werking van uw medicatie. Deze wisselingen heten on- en off- fluctuaties. Deze veranderde reactie op de medicijnen komt onder andere door de wisselende werking van de maagmedicijnen die u slikt deze worden niet meer meteen opgenomen maar blijven soms lang in de maag zitten. Ook kunnen uw hersenen de wisselingen in de hoeveelheid medicatie in uw bloed niet goed meer opvangen. Hierdoor heeft u wisselend gedurende de dag plotseling een toename aan Parkinson klachten.
(off episode), periodes dat u zich goed voelt (on episode), en periodes dat u overbeweeglijk bent (dyskinesie).

5-5 Regel

Ondanks dat de ziekte voor ieder persoon anders verloopt wordt in de praktijk wel gebruik gemaakt van de 5-5 regel. Dit helpt om u en uw arts alert te maken op het vorderen van de ziekte. Met deze regel wordt het volgende bedoeld:
Wanneer u 5 jaar de ziekte van Parkinson heeft en minimaal 5x per dag tabletten hiervoor slikt heeft u een extra bespreekmoment met uw arts. U neemt samen door of met uw huidige medicatie uw klachten voldoende behandeld worden.

Als u last heeft van de on/off fluctuaties en het niet meer lukt dit goed op te vangen met verandering van medicatie kan een van de geavanceerde behandelingen misschien een goede optie voor u zijn.

Continue Dopaminerge Stimulatie

De basis van de geavanceerde behandelingen is om uw hersenen een meer stabiele en continue stimulatie geven. Dit wordt ook wel Continue Dopaminerge Stimulatie (CDS) genoemd. Hierdoor lukt het beter zo veel mogelijk binnen de grenzen te blijven van de hoeveelheid stimulatie/dopamine die uw hersenen nodig hebben en aankunnen. Door deze stabiele stimulatie nemen de hoeveelheid en de ernst van de on/off fluctuaties af, kunnen de Parkinson symptomen beter worden bestreden en gaat uw kwaliteit van leven omhoog.

Drie beschikbare behandelingen

Er zijn drie verschillende geavanceerde behandelingen beschikbaar: de apomorfine via pomp, de Duodopa via pomp en diepe hersenstimulatie door elektroden ofwel DBS (Deep Brain Stimulation). De drie behandelingen hebben ieder hun eigen voor- en nadelen, en zijn niet altijd toepasbaar bij iedere patiënt. U kunt het beste samen met uw arts bespreken of een van de methodes u zou kunnen helpen en welke dat dan zou zijn.

Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson

Een overzicht van alle geavanceerde therapieën leest u in deze brochure van de Parkinson vereniging.

Conclusie

De geavanceerde behandelingen kunnen voor mensen in de gecompliceerde fase van de ziekte van Parkinson verlichting bieden voor de klachten van responsfluctuaties en on/off episodes. Over het algemeen neemt de kwaliteit van leven toe bij gebruik van deze behandelingen. Echter, de behandelingen kunnen ook een belasting voor u zijn. Het is daarom verstandig om goed na te denken over uw opties en samen met uw arts een zorgvuldige afweging te maken.

Heeft u de controle over uw ziekte?

Praat er over met uw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Ook interessant: