Zorgen voor een partner

Als uw geliefde de ziekte van Parkinson heeft kan dat ook een grote invloed op uw leven hebben. Het kan zijn dat u meer voor de ander moet zorgen en dat u minder vaak leuke dingen samen kunt doen dan vroeger. Uw relatie wordt anders, u moet samen op zoek naar een nieuw evenwicht. De ziekte wordt onderdeel van uw realiteit, van uw denken en doen.

Omdat de symptomen van de ziekte van Parkinson heel langzaam toenemen kan het zijn dat de zorg die u geeft ongemerkt steeds meer wordt. Het is belangrijk niet te onderschatten welke invloed de ziekte op u heeft ook al was dit in het begin van de ziekte mogelijk nog niet zo.

Meer doen en regelen

Veel partners gaan in de loop van de tijd steeds meer doen om te helpen. In het begin gaat het om informatie opzoeken over de ziekte en behandelingen.
Ook moet u veel meer regelen opeens: er zijn medicijnen die op tijd ingenomen moeten worden, bij de apotheek opgehaald moeten worden èn afspraken met de neuroloog of de fysiotherapeut waar u mee naartoe gaat. Vaak is het lastig voor iemand met de ziekte van Parkinson om het overzicht te houden; in dat geval nemen de partners het over. Maar het betekent wel dat de ziekte elke dag een rol speelt in uw leven.

Het kan zijn dat een groter gedeelte van het huishouden op uw schouders terecht komt. De boodschappen, de was, het uitlaten van de hond en koken, allemaal dingen die de ander vroeger makkelijker deed maar die nu meer moeite kosten. Of bijvoorbeeld bankzaken moet u nu mogelijk vaker alleen oppakken dan vroeger. Misschien zijn er financiële zorgen omdat er minder inkomen is door eerder stoppen met werken of minder werken.

Het feit dat uw partner minder kan, heeft mogelijk ook een groot effect op de dingen die ú nog kunt doen. Misschien gaat u nu toch maar niet naar die verjaardag omdat het te druk is. Of u vindt het lastig uw hobby te blijven uitoefenen omdat u uw partner niet te lang alleen wil laten. Dit kan uw wereld ook een stuk kleiner maken.

Mentale veranderingen

Het kan soms lastig zijn om met de verandering van uw partner om te gaan. Uw partner reageert langzamer dan normaal of is wat vergeetachtig. Ook kan het zijn dat hij of zij zich niet als zichzelf gedraagt omdat hij last heeft van depressie of juist ontremming. Het is heel moeilijk om een ander zo te zien veranderen en om te gaan met gedrag dat u niet herkent. Bespreek dit vooral met de parkinsonverpleegkundige en neuroloog. Sommige veranderingen kunnen het gevolg zijn van medicijngebruik en misschien wel worden opgelost.

Een andere mogelijkheid kan zijn om samen gesprekken te voeren met een psycholoog die gespecialiseerd is in Parkinson. Daarnaast zijn er speciale cursussen waar u samen naar toe kunt gaan en die u deels samen volgt en deels met andere mensen die het zelfde ervaren. Bekijk hier de cursussen.

Blijf ook goed voor uzelf zorgen

Uiteindelijk zal u in de loop van de tijd ook meer echte zorg aan uw partner gaan geven of dat door een ander laten doen. Helpen met de dagelijkse verzorging, aankleden, medicatie geven of helpen op het moment dat hij of zij niet goed meer op gang kan komen bijvoorbeeld. Dit kan mentaal zwaar zijn. Als u zelf niet zo fit bent of lichamelijke klachten heeft kan het voor u lastig zijn om deze taken te doen.

Zorgen voor iemand met de ziekte van Parkinson kan dus veel van u vragen op veel verschillende vlakken. U doet dat misschien graag omdat u van de ander houdt maar het is belangrijk dat u daarbij uzelf niet uit het oog verliest. U moet goed voor uzelf blijven zorgen.

Heeft u de controle over uw ziekte?

Praat er over met uw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Ook interessant: