Natuurproducten

Natuurlijke medicatie bij parkinson: Mucuna Pruriens

Soms lees je in de media over natuurproducten die zouden kunnen helpen bij de ziekte van Parkinson. Een voorbeeld hiervan is Mucuna Pruriens. Deze stof is gemaakt van de bonen van een Ayurvedische slingerplant. In deze bonen zit onder andere een kleine hoeveelheid levodopa. Dit zou een effect kunnen hebben op de symptomen van de ziekte van Parkinson. Sommige mensen geven aan hier baat bij te hebben.

Effectiviteit van natuurproducten

Helaas is er te weinig onderzoek gedaan om echt te weten wat het effect is van het gebruik van stoffen als Mucuna Pruriens. Hierdoor is het dus ook niet bekend óf het werkt bij parkinson en in welke mate. Ook is niet goed onderzocht of het misschien schadelijk zou kunnen zijn, of wat er precies gebeurt als het gecombineerd wordt met jouw andere medicijnen. Want dat iets natuurlijk is, betekent niet dat het niet schadelijk is of dat het onbeperkt gebruikt kan worden. Het is daarom aan te raden eerst met jouw arts te overleggen voordat je dit soort stoffen of pillen gaat slikken.

Heb jij de controle over jouw ziekte?

Praat er over met jouw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie.