Medicijnen

Natuurproducten

Soms leest u in de media over natuurproducten die zouden kunnen helpen bij de ziekte van Parkinson. Een voorbeeld hiervan is Mucuna Pruriens. Mucuna Pruriens is gemaakt van de bonen van een Ayurvedische slingerplant. In deze bonen zit onder andere een kleine hoeveelheid levodopa. Dit zou een effect kunnen hebben op de symptomen van de ziekte van Parkinson. Sommige mensen geven aan hier baat bij te hebben. Helaas is er te weinig onderzoek gedaan om echt te weten wat het effect is van het nemen van deze stof. Hierdoor is het dus ook niet bekend of het werkt en hoeveel effect het heeft. Ook is niet goed onderzocht of het misschien schadelijk zou kunnen zijn of wat er precies gebeurt als het geslikt wordt met uw andere medicijnen. Want dat iets natuurlijk is betekent niet dat het niet schadelijk is of dat het onbeperkt genomen kan worden. Het is daarom aan te raden eerst met uw arts te overleggen voordat u dit soort stoffen of pillen slikt.

Heeft u de controle over uw ziekte?

Praat er over met uw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Ook interessant: