Recht op een second opinion

Heb je de diagnose Parkinson gekregen en twijfel je daarover? Of zet je je vraagtekens bij de behandeling? Je hebt recht op een second opinion — letterlijk vertaald: een tweede mening, in dit geval van aan andere arts — als je het gevoel hebt dat de diagnose, hulp of adviezen die je krijgt, niet het meest passend zijn bij jouw situatie.

Natuurlijk mag je rekenen op goede zorg en vertrouwen op de kundigheid van je behandelend arts. En hoewel je vaak hoort 'bij twijfel, niet doen', is het wél een goed idee om bij twijfels over je diagnose of behandeling van Parkinson aan de bel te trekken.

Wat houdt een second opinion bij Parkinson in?

Bij een second opinion geeft een andere arts zijn of haar oordeel over de bevindingen van je eigen arts. Goed om te weten: die 'tweede' arts neemt de behandeling niet over, je eigen arts blijft hoofdbehandelaar. Daarom is het voor de goede verstandhouding verstandig om vooraf met je eigen arts te bespreken dat je een second opinion wil. Het is sowieso handig, want de tweede arts vraagt vaak aan je arts een kopie van je medisch dossier.

Behoefte aan een second opinion aankaarten

Vind je het lastig je behoefte aan een second opinion te bespreken met je eigen arts? Bedenk je dan dat zo'n gesprek voor veel artsen heel gewoon is. Je mág twijfelen aan je diagnose of behandeling en je mág absoluut het beste voor jezelf willen. Bij een arts aangeven dat je een second opinion wil, wil niet zeggen dat je de arts afkeurt of dat je het een slechte professional vindt. Het toont alleen maar aan dat je goede besluiten wil nemen.

Als de arts geen verwijzing wil geven

Het weigeren van een verwijzing voor een second opinion mag alleen als je arts zwaarwegende redenen heeft en dit ook aan jou kan uitleggen. Als je het er niet mee eens ben, dan kun je aan je huisarts vragen om een verwijzing te geven voor een second opinion. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de second opinion als de huisarts de verwijzing hiervoor geeft. Je kunt dit vooraf navragen bij je zorgverzekeraar. Het liefst via e-mail, zodat je het antwoord zwart op wit hebt en het zelf nog eens kan nalezen als je ineens twijfelt.

Vergoeding van een second opinion

Een second opinion wordt vergoed vanuit je basisverzekering als je een verwijzing hebt gekregen. Je betaalt wel eigen risico als er nog een bedrag open staat. Sommige zorgverzekeraars stellen extra voorwaarden aan een second opinion. Een zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld aangeven dat de second opinion alleen wordt vergoed als deze plaatsvindt bij een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. En sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen als je behandeld arts jou doorverwijst. Goed dus om dat vooraf te checken zodat je geen kosten maakt waar je geen rekening mee had gehouden.

Stappen die doorlopen worden bij second opinion

  1. Zodra je de verwijzing van een second opinion gekregen hebt, kun je zelf op zoek naar een arts die een 'tweede mening' geeft. Je eigen behandelaar, huisarts, de Parkinson Vereniging en je zorgverzekeraar kunnen je hierbij adviseren. De arts voor de second opinion gevonden? Maak, met je verwijzing, een afspraak en zeg erbij dat het om een second opinion gaat.
  2. Meestal hoef je niet naar de tweede arts toe. Vaak is je medisch dossier al genoeg om een second opinion te geven. Het kan ook zijn dat de tweede arts contact opneemt met je eigen behandelaar om meer informatie te verkrijgen. Is er lichamelijk onderzoek nodig voor het oordeel of advies van de tweede arts? Of wil hij of zij de mogelijke behandelingen met je bespreken? Dan is het wel nodig om de tweede arts te bezoeken.
  3. Heb je de resultaten van de second opinion? Bespreek die dan met je eigen arts om te bekijken hoe je het beste verder kan.

Heb jij de controle over jouw ziekte?

Praat er over met jouw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie.

Ook interessant: