Apathie bij parkinson

Apathie

Apathie en de ziekte van Parkinson

Een deel van de mensen met parkinson krijgt te maken met neerslachtigheid, lusteloosheid, een gebrek aan emotie en motivatie. Dit wordt ook wel apathie genoemd. Apathisch gedrag kan een op zichzelf staand symptoom zijn van de ziekte van Parkinson of het gevolg zijn van een depressie of dementie. Hoe dan ook, apathie is van grote invloed op de kwaliteit van het leven. Zowel voor degene die het treft als voor de naaste omgeving.

De symptomen van apathie

Apathie valt onder de niet-motorische symptomen van de ziekte van Parkinson. Iemand die apathisch is laat weinig tot geen emoties zien, heeft minder interesse in zijn of haar omgeving en heeft geen zin en energie om iets te doen. Mensen die gebukt gaan onder apathie kunnen het lastig vinden om gericht te denken en gericht dingen te doen. Ook kunnen ze emotioneel minder betrokken zijn en minder interesse tonen in hun omgeving, zoals hun partners en kinderen. Voor naasten kan het lastig zijn om hiermee om te gaan.

Apathisch gedrag bij parkinson: impact op naasten

Doordat apathie impact heeft op het functioneren van mensen met parkinson kan ook de omgeving hier veel last van hebben. Bij naasten kan er sprake zijn van onbegrip, frustratie en zelfs boosheid. Apathie kan ook gevolgen hebben voor de relatie met een partner en kinderen. Als er hierdoor relatieproblemen ontstaan, is het verstandig om hulp te vragen aan de huisarts of specialist in het ziekenhuis.

Behandeling van apathie

Er is nog weinig bekend over de mogelijke oorzaken van apathie bij mensen met parkinson. Daarom zijn de mogelijkheden voor de behandeling van apathisch gedrag beperkt. Wel kan het helpen om mensen met parkinson die last hebben van apathie te stimuleren om actief bezig te zijn. Daarom wordt er geadviseerd om een duidelijke dagstructuur te hanteren, met steeds terugkerende activiteiten.

De rol van dopamine bij het behandelen van apathie

Dopamine kan mogelijk de apathie bij mensen met parkinson verminderen. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat er juist een tekort aan dopamine in de hersenen. Er is echter nog weinig bekend over het verband tussen dopamine en apathisch gedrag. Momenteel wordt onderzocht of apathie kan worden verminderd met medicijnen, die van invloed zijn op de hoeveelheid dopamine in het lichaam. De resultaten leveren mogelijk een betere behandeling van apathie op. Daarmee zou ook de kwaliteit van het leven voor mensen met parkinson en hun naasten kunnen verbeteren.

Heb jij controle over jouw ziekte?
Praat er over met jouw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie.
Lees volgende onderwerp
Blaasproblemen bij parkinson
Lees verder

Informatie op maat

Binnen 3 stappen informatie op basis van jouw keuzes.
Vraag 1/3

Voorbeeld vraag 1

Selecteer jouw antwoord

Nachten met Parkinson

Maar liefst 70-90% van de mensen met parkinson heeft slaapproblemen1. En toch worden deze slaapproblemen weinig besproken, terwijl er vaak wel iets aan te doen is. Speciaal voor al die mensen die wakker liggen van parkinson, is er nu een podcast over slaap.

Meer informatie Luister de podcast