Schommelingen in de werking van de medicijnen

Als u Parkinson-medicatie inneemt in de vorm van pillen of capsules, is de hoeveelheid van het medicijn in uw bloed gedurende de dag niet constant. Dit heeft te maken met de snelheid waarmee het medicijn in uw lichaam wordt opgenomen, en de manier waarop uw lichaam het medicijn weer afbreekt. Naarmate de ziekte vordert, kan uw lichaam deze wisselingen in het bloed niet meer goed opvangen. Daardoor merkt u dat u, vlak voordat het weer tijd is voor uw medicatie en de hoeveelheid medicijn in het bloed laag is, last krijgt van toenemende stijfheid en andere klachten. Dit heet ‘wearing off’.

Als het voelt alsof de medicatie helemaal niet meer werkt, heeft u een off-episode. Ook kunt u net na het innemen van uw tabletten, als de hoeveelheid medicijn in het bloed juist heel hoog is, een periode van overbeweeglijkheid doormaken. Dit heet dyskinesie.

Voorspelbare schommelingen

Als de on- en off-episodes steeds voorkomen op dezelfde momenten voor of na medicatie, noemen we deze voorspelbare schommelingen of voorspelbare fluctuaties. Er kan als het ware voorspeld worden wanneer u de typische klachten krijgt die het gevolg zijn van de wisselende hoeveelheid medicatie. Vlak voordat u weer uw medicatie moet innemen, merkt u dat u trager en stijver wordt. Als dit het geval is, is het vaak mogelijk om aanpassingen te maken in de medicatie waardoor de on- en off-episodes minder vaak voorkomen. Zo kan uw neuroloog u voorschrijven de medicatie met kortere tussenpozen in te nemen, een langwerkend tablet of een andere soort medicatie te gebruiken.

Onvoorspelbare schommelingen

Als de ziekte van Parkinson zich nog verder ontwikkelt, worden de on- en off-episodes steeds onvoorspelbaarder. Mensen in deze fase van de ziekte kunnen zonder waarschuwing in een off-episode belanden, onafhankelijk van wanneer ze hun medicatie hebben genomen. Ook kunnen ze onverwacht last krijgen van dyskinesie. Deze onvoorspelbaarheid is erg vervelend en heeft een grote invloed op het dagelijks functioneren.

Uw neuroloog zal proberen om samen met u de schommelingen op te lossen door verschillende medicijnen voor te schrijven. Echter, als het niet goed meer lukt om de klachten van de ziekte van Parkinson te beperken met tabletten of capsules, zijn er ook andere behandelingen beschikbaar. Deze behandelingen worden geavanceerde behandelingen genoemd. Ook mensen die vele keren per dag medicatie moeten slikken, maar toch veel klachten hebben, kunnen voor een van deze methoden kiezen.

Gecompliceerde fase On- en off-episodes en dyskinesie

Behandelingen

Tabletten en capsules

Lees meer

Geavanceerde behandelingen

Via pomp of elektroden

Lees meer