dyskinesie

On- en off-episodes en dyskinesie

Off-episode dyskinesie

Als de ziekte al wat verder is gevorderd, lukt het de hersenen niet meer zo goed om wisselingen in de hoeveelheid dopamine op te vangen. Als de hoeveelheid dopamine in de hersenen te laag wordt, bijvoorbeeld op het moment dat het tablet is uitgewerkt, kan je weer parkinsonklachten krijgen. Dit heet een off-episode. Tijdens zo’n periode merk je dat je opeens veel langzamer kunt bewegen of stijf wordt. Naast deze vertraging van de bewegingen, kunnen er tijdens zo’n off-moment ook niet-motorische symptomen optreden. Deze kunnen erg vervelend zijn. Klachten die je kunt hebben op zo’n moment zijn onder andere: pijn, problemen met het ophouden van urine, dystonie (langdurige kramp in een lichaamsdeel), kortademigheid en angst.

Een off-episode wordt door mensen wel omschreven alsof het licht is uitgedaan, en wordt vaak als zeer onprettig ervaren. Mensen in de gevorderde fase van de ziekte geven aan dat van alle symptomen die zij hebben door de ziekte van Parkinson, zij het meeste moeite mee hebben met het wisselend effect van de medicatie. Klik hier om een overzicht te zien van klachten in de gevorderde fase van parkinson die als meest vervelend ervaren worden (onderzocht bij 173 mensen met parkinson).

dyskinesie

On-episode dyskinesie

Het tegenovergestelde van de off-episode is de on-episode: mensen voelen zich goed, de medicatie werkt, ze bewegen zich prettiger. De on-episode vindt over het algemeen plaats na het innemen van medicatie. Het kan ook voorkomen dat na het innemen van de medicatie zelfs overbeweeglijkheid optreedt. Dit heet dyskinesie en wordt veroorzaakt doordat de hersenen niet meer goed kunnen omgaan met de plotselinge stijging van dopamine na het innemen van een tablet. Over het algemeen vinden mensen dyskinesie, zeker als het mild is, minder vervelend dan een off episode. Wel maken de onwillekeurige bewegingen het lastig om sommige dingen te doen, zoals bijvoorbeeld eten of drinken, of schrijven.

Schommelingen

Behandelingen

Tabletten en capsules

Lees meer

Geavanceerde behandelingen

Via pomp of elektroden

Lees meer