8 Tips om de zorg voor uw ouder te verdelen

1. Wees goed geïnformeerd

Hoe meer u weet over de ziekte en de mogelijkheden voor ondersteuning van uw ouder, hoe makkelijker het wordt om met de situatie om te gaan.

Het is zeer de moeite waard om het boek ‘Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen’ te lezen. Hierin beschrijft onderzoeker en psycholoog Ad Nouws welke cognitieve veranderingen patienten door maken en welke aandacht en ondersteuning voor de partner nodig is. Ad Nouws heeft een groot aantal patiënten met Parkinson behandeld en doet dit nog steeds. Veel patienten en naasten herkennen zich in dit boek en ervaren steun door de beschreven adviezen.

Kijk op de website van mantelorganisatie Mezzo voor informatie over verzekeringen, zorg en het aanvragen van ondersteuning.

2. Vind de balans

Ziekte kan veel stress met zich meebrengen. En de zorg voor een zieke ouder kan veel tijd en energie vergen. Maar u heeft ook nog andere verantwoordelijkheden. Misschien heeft u een gezin of een baan of een hobby die belangrijk is voor u. Deze dingen mag u niet verwaarlozen en u moet op zoek naar een balans tussen er zijn voor uw ouder en ook uw eigen leven blijven hebben. Zorg ervoor dat u een aantal mensen om u heen heeft die de zorg even over kunnen nemen. Dit kunnen vrienden of familie zijn, maar er is ook professionele zorg beschikbaar. Zo kunt u misschien hulp aanvragen bij de thuiszorg. Ook bestaat er respijtzorg: dit is als de zorg even tijdelijk wordt overgenomen door een organisatie. U kunt dan bijvoorbeeld even op vakantie. De Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis kan u met deze dingen helpen. Zij weet wat bij u in de buurt werkt.

3. Verdeel de zorg

U kunt het niet allemaal alleen. Wees niet bang hulp aan te nemen als mensen dat aanbieden. Maar wees ook vooral niet bang om hulp te vragen. Mensen weten vaak niet HOE ze moeten helpen, ook al zouden ze dat wel willen. En vaak doen ze dan maar niets omdat ze het niet fout willen doen. Wees dus duidelijk: leg mensen uit wat ze voor u kunnen doen. U zult zien dat anderen dat ook heel prettig vinden.
Als u de zorg deelt met andere familieleden (zoals broers en zussen) is het een goed idee om een duidelijke taakverdeling te hebben en goede afspraken te maken. Hierdoor zorgt u ervoor dat de zorg rondom uw ouder zo goed mogelijk aansluit. Bovendien voorkomt u irritatie en kunt u met uw familie in gesprek blijven over we welk stuk van de zorg op zich neemt.

4. Wees realistisch

Hoewel u uw ouder natuurlijk het allerbeste wenst en wil dat hij zo veel mogelijk dingen blijft doen, moet u wel realistisch blijven. Sommige dingen kosten nu meer moeite dan vroeger en andere dingen zijn misschien zelfs wel onmogelijk geworden. Deze dingen dan toch blijven doen kan veel energie kosten of tot teleurstelling leiden. Denk goed na over welke dingen belangrijk voor uw ouder zijn. Kies samen de dingen uit die haalbaar zijn en waar u gelukkig van wordt. Neem afscheid van de dingen die niet meer kunnen. Het is heel verdrietig om dit te doen, maar geeft uiteindelijk meer rust dan dingen proberen te blijven doen die eigenlijk niet meer gaan. En misschien komen er wel nieuwe dingen op uw pad, waar u nu meer plezier uithaalt.

5. Praat met anderen

Als iemand ziek wordt, gaat er vaak veel aandacht uit naar diegene. Mensen vragen vaak hoe het gaat, en er is aandacht en ruimte om te praten. Soms worden daarbij de partner en kinderen een beetje vergeten. Zo kan het dus zijn dat mensen wel aan u vragen hoe het met uw ouder gaat, maar niet hoe het nu eigenlijk met u is. Terwijl er voor u ook veel is veranderd en u ook gevoelens kunt hebben van verdriet, frustratie of boosheid. Zoek iemand die u vertrouwt om mee te praten. Dit kan een familielid of vriend zijn, maar er zijn ook praatgroepen voor partners en kinderen van mensen met de ziekte van Parkinson. Niet alleen is het fijn om te praten met mensen die uw situatie herkennen, maar zij hebben misschien ook wel tips of informatie die u kan helpen. De parkinsonverpleegkundige kan meer informatie geven over dit soort steungroepen. Ook kunt u terecht bij de Parkinsonvereniging.

6. Houd uzelf goed in de gaten

En check regelmatig of u de belasting nog aankunt. Er is een wetenschappelijke toets ontwikkeld om aan te geven hoe groot de druk is op de mantelzorger. Deze toets heet de Care Givers Strain Index. U kunt deze hier vinden: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument-caregiver-strain-index.html.
Als u een score heeft die hoger is dan 7, kan het zijn dat u overbelast bent. U moet dan echt actie ondernemen. Echter, ook bij een lagere score kan het zijn dat u teveel hooi op de vork heeft genomen. Het is in ieder geval nooit te vroeg om hulp in te schakelen.

7. Hulp van buitenaf

Hoewel u natuurlijk het beste wil voor uw ouder, is het vaak niet mogelijk alle zorg zelf te doen. Soms kan het nodig zijn om bepaalde zorg aan anderen over te laten. Bedenk en bespreek met uw ouder welke zorg u op u kunt nemen en welke niet. Er zijn meerdere opties beschikbaar als u van buitenaf hulp nodig heeft. U kunt dan denken aan thuiszorg of andere vormen van hulp.

8. Ga in gesprek met de neuroloog en parkinsonverpleegkundige

Als meer informatie over de ziekte van uw ouder zou willen hebben, of u wilt praten over de belasting die de ziekte van Parkinson van uw partner op u legt, vraag hiervoor tijd en aandacht. Vrijwel iedere neuroloog en parkinsonverpleegkundige zal de tijd voor u nemen om u de informatie te geven die u nodig heeft. Ook kunnen zij een luisterend oor bieden en met u meedenken om tot oplossingen te komen.

Heeft u de controle over uw ziekte?

Praat er over met uw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Ook interessant: