Symptomen bij de ziekte van Parkinson

De klachten die ontstaan door de ziekte van Parkinson hangen allemaal samen met het tekort aan dopamine in de hersenen. Dopamine heeft een zeer belangrijke rol bij beweging (motoriek): het zorgt ervoor dat bewegingen vloeiend verlopen, dat ze op tijd beginnen en op tijd weer eindigen. Een tekort aan dopamine kan daardoor leiden tot bewegingsproblemen, zoals bijvoorbeeld beven, ook wel tremor genoemd, rigiditeit of traagheid. We noemen dit motorische symptomen.

Daarnaast is dopamine ook nodig voor andere processen in de hersenen en het lichaam. Door een verstoring van het dopamine-evenwicht kunnen er klachten optreden zoals stemmingsstoornissen, maar ook problemen met de werking van de blaas en de darmen. Deze klachten noemen we niet-motorische symptomen.

Over het algemeen vallen in het begin van de ziekte van Parkinson vooral de motorische klachten op, omdat deze meer uitgesproken en herkenbaar zijn, terwijl de non-motorische symptomen later in de ziekte meer als storend worden ervaren.

Welke symptomen voor u het vervelendste zijn, hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie. Als een bepaalde klacht er bijvoorbeeld voor zorgt dat u uw hobby niet meer kunt uitoefenen, heeft dit een grote invloed op uw plezier in het leven. Het is goed om op zoek te blijven gaan naar oplossingen, zodat u zo veel mogelijk van het leven kunt genieten en de dingen kunt blijven doen die belangrijk zijn voor u. Want daar gaat het uiteindelijk om: doen wat er voor u en uw naasten toe doet.

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over

Heeft u de controle over uw ziekte?

Praat er over met uw huisarts of gespecialiseerd neuroloog. Of doe de Parkinson zelftest om meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Ook interessant: